Takmonterte solceller er den enkleste og billigste måten å sikre seg faste lave priser på strøm på i flere tiår framover

Her gir vi deg et skarpt tilbud på under ett minutt:

I henhold til rapporter fra både NVE, Statkraft og Statnett styrer Norge mot et kraftunderskudd mot slutten av dette tiåret og den siste tidens volatile strømpriser viser hvor sårbare vi er for prissmitte fra våre naboland.

Det er ikke enkelt å se hvordan samfunnet skal klare å møte den kraftig økende etterspørselen etter ny fornybar elektrisitet, samtidig som det råder stor usikkerhet rundt fremtidige kraftpriser.

Takmonterte solceller gir billig og forutsigbar pris på strøm i flere tiår fremover og er verken konfliktfylt arealmessig eller tidkrevende å installere. Regjeringen har derfor foreslått at det skal produseres 8 TWh med ny fornybar strøm fra solceller i 2030 hvilket betyr at markedet for installasjon av solceller kommer til å øke kraftig. Dette ambisiøse målet vil vi i Flogas bidra til at nås og det gjør vi ved å gi deg markedets beste tilbud på solceller!

Vårt søsterselskap Solcellekraft er en av Norges største montører av solceller og kan levere et ferdig montert anlegg på ditt tak på 4-6 uker.

Solcelleanlegg på taket av Hardangerbadet

Eksempel på solcelleanlegg montert på Hardangerbadet